Thursday, 25 March 2010

Ketika Azan Berkumandang...

Ketika azan berkumandang... diamlah....

ketika azan berkumandang... tahanlah dirimu dari memasuki jamban...

ketika azan berkumandang... berhentilah dari urusan duniamu...

ketiak azan berkumandang... bangkitlah dari tempat tidurmu...

No comments:

Post a Comment