Friday, 15 July 2011

Dirgahau Kebawah Duli Tuan Patek

Dirgahau Kebawah Duli Tuan Patek... semoga cita-cita Tuanku menjadikan Negara Brunei Darussalam menjadi negara zikir akan terlaksana...amin!!!

No comments:

Post a Comment